2007 m. spalio 15 d., pirmadienis

GIS (Geografinė informacinė sistema) ir XBI (Išplestinės veiklos analitikos sistema)

Geografinės informacinės sistemos (angl. Geographical Informational System), toliau GIS, ir BI sistemos hibridas - Išplestinės veiklos analitikos sistema (angl. eXtended Business Intelligence), toliau XBI.
Toks sistemų apjungimas suteikia papildomas galimybes BI bei suteikia papildomą pagrindą verslo sprendimų priėmimui. Nesunku primesti, kad labai daug įmonės saugomų duomenų yra susiję su objektų geografija (padėtimi žemės paviršiuje arba erdvėje). Jeigu yra duomenys, iš jų galima išgauti informaciją, o iš informacijos - veiklos žinias. BI rezultatų atvaizdavimas žemėlapyje leidžia greitai ir vaizdžiai suvokti duomenų išsidėstymą erdvėje - tai ko neįmanoma pamatyti lentelėse ar grafikuose, puikiai atsispindi pateikiant tuos pačius duomenis erdviniame pavidale. Atliekant informacijos tematinį atvaizdavimą - tiek apibendrinant duomenis stambiais regionais, tiek juos detalizuojant smulkesniais plotais ar pavieniais verslo objektais - leidžia surasti tuos duomenų ryšius, kurių neįmanoma įžvelgti kitomis priemonėmis.

Kas yra „XBI“?

XBI – tai integruota kompiuterių programinės, techninės įrangos ir duomenų sistema, padedanti valdyti, analizuoti ir pateikti verslo informaciją, kuri yra susieta su vieta (padėties koordinatėmis) erdvėje.
Pagrindinės XBI funkcijos yra duomenų iš daugelio duomenų šaltinių, derinimas, pavertimas grafine informacija, kurią žmonės lengviau priima ir geriau supranta (erdviniai žemėlapiai, "smart"-žemėlapiai).

Komentarų nėra: