2007 m. spalio 31 d., trečiadienis

Verslas ir IT. Vienybė ir prieštaravimai.

Informacinės technologijos (IT) užima vis svaresnę padėtį šiuolaikiniame versle. Technologijų vystymasis nulėmė tai, kad verslas yra tiesiog priklausomas nuo IT sprendimų.

Šiuolaikinė įmonių problema: kaip pagerinti veiklos efektyvumą, pasinaudojant specialia programine įranga, pritaikyta konkrečiai veiklos sričiai. Kodėl tai sudaro problemas? Tiesiog savo srities ekspertai (pavyzdžiui, kainodaros vadybininkai) turi žinias ir patirtį, kurią naudoja savo kasdieninėms užduotims spręsti, ir norint šiuos procesus automatizuoti arba pagerinti jų efektyvumą, reikia įmonėje įdiegti specialias programines priemones ir sudėtingas informacines sistemas. Diegimą atlieka IT specialistai, kurie, kaip nebūtų apmaudu, dažnai neturi supratimo (arba turi klaidingą supratimą) apie tos įmonės veiklos dalykines sritis. Ir kaip gerai būtų aprašytos naujos sistemos poreikių ir reikalavimų specifikacijos, nuo to nemažėja krūvio ir patiems įmonės darbuotojams-specialistams, kurie turės ta sistema naudotis: jų laukia apmokymai, sistemos testavimas, bet kai ateina laikas savarankiškai dirbti su naujomis priemonėmis, daugelis specialistų „grįžta“ prie savo įprastų priemonių (Excel, Calc skaičiuoklės ir kt.). Kuo sudėtingesnė sistema, tuo sunkiau ją pačiam pritaikyti naujiems poreikiams tenkinti, be to, į sistemos diegimą investuota nemažai kapitalo.

Susidaro kebli padėtis: įmonės ekspertai-specialistai priklauso nuo IT specialistų, kurie prižiūri, palaiko ir modernizuoja sistemas, o IT specialistai neturi galimybių įsigilinti į konkrečios dalykinės srities problemas. Patys gi ekspertai-specialistai neturi galimybių gerai išmokti naudotis įdiegtomis sistemomis, nes tam reikia pažangesnių žinių apie IT ir konkretaus programinio sprendimo ypatumus.

Šią padėtį bandoma taisyti apmokant IT specialistus ir įmonės ekspertus ir suteikiant jiems papildomas žinias, vieniems – žinias apie konkrečią dalykinę sritį, kitiems – apie IT technologijas ir konkrečius programinius sprendimus.

Kitas būdas:


Informacija ruošiama...

2007 m. spalio 30 d., antradienis

Kaip išvengti klaidų pasirenkant duomenų išgavimo sistemas (angl. Data Mining)

Terminas „duomenų išgavimo technologija“ (angl. Data mining) skamba paslaptingai. Be akivaizdžios diegimo rizikos gali gąsdinti ir pirmoji naudojimo patirtis. Atsižvelgiant į pakankamai sudėtingą „data mining“ technologijos prigimtį verslo naudotojai neturi aiškaus supratimo, kaip naudojant šią pažangią technologiją galima kelti veiklos efektyvumo rodiklius. Versle „data mining“ technologijos naudojamos klientų elgesio modelių sukūrimui, prognozuojant ir tikrinant kainodaros strategijų rezultatus ir kt., o sąvoka „Data mining“ daugeliui asocijuojasi su sąvokomis: neuroniniai tinklai, genetiniai algoritmai, evoliuciniai statistiniai skaičiavimai, žinių aptikimas (angl. Knowledge discovery), semantinių struktūrų aptikimas (angl. Pattern discovery) ir kt.
Duomenų išgavimo technologijų taikymai versle prasidėjo prieš porą dešimtmečių, ir nuo tų laikų ši technologija išsivystė, pasidarė labiau lanksti ir paprastesnė valdyme. Bet diegimo, rezultatų interpretavimo ir integravimo sunkumai paliko tikrai nelabai teigiamus prisiminimus ir stabdo tolimesnę šios technologijos plėtrą organizacijose.
Pradėsime nuo pirmų diegimo ir lanksčios infrastruktūros žingsnių.
Išsiaiškinsime, ką mes turime omenyje, kalbant apie duomenų išgavimo technologiją. Tai ne tik istorinių duomenų paieška duomenų saugyklose ir duomenų bazėse pasirenkant konkrečius parametrus, kas kitaip galėtų būti pavadinta operatyvine analizė (OLAP, angl. On-Line Analytical Processing).
Pateiksiu vieną paprastą OLAP ir duomenų išgavimo technologijos panaudojimo pavyzdį: surasti duomenų saugykloje visus vyriškos lyties asmenis, kurių amžius yra tarp 24 ir 45 metų, kurie gyvena Vilniuje, Kaune arba Klaipėdoje, turi didesnį atlyginimą negu statistinis šalies privataus sektoriaus atlyginimų vidurkis, kurie pastaruoju dvejų mėnesių laikotarpiu skrido į Kijevą, Taliną, Rygą arba Kišiniovą dažniau negu kartą. Šiame pavyzdyje suformuojama pakankamai konkreti užklausa duomenų saugyklos valdymo sistemai. Bet „Data mining“ technologija turi žymiai daugiau galimybių, negu sudėtingų užklausų į daugiamačius duomenų masyvus vykdymas...
Apžvelgsime tokią „Data mining“ galimybę kaip automatinės priemonės naujų, anksčiau nežinomų arba nenustatytų semantinių ryšių ir struktūrų nustatymas tarp akivaizdžiai nepriklausomų duomenų. Paprasčiau sakant, panaudoti semantinių ryšių paieškos rezultatus nuspėjant ir prognozuojant veiksmus, reikšmes ir charakteristikas pasinaudojant informacija, paslėpta didžiuliuose duomenų masyvuose.

Neteisingi būdai duomenų išgavimo sistemoms pirkti

Dažniausiai organizacijos pasirenka tam tikrą programinį produktą priklausomai nuo turimų žinių apie jame naudojamas technologijas ir standartinių produktų ir paslaugų vertinimo ir pasirinkimo metodų. Technologinių sprendimų pasirinkimas tokiais būdais – garantuotas kelias į pasirinkimo aklavietę:

 • Renkama reklaminė medžiaga ir dokumentacija apie skirtingų tiekėjų siūlomus produktus;
 • Kviečiamasi į susitikimus tų tiekėjų, kurių siūlomos kainos yra nustatyto biudžeto ribose;
 • Gauna daug nemokamos informacijos dalyvaujant pristatymuose;
 • Perka programinius produktus iš to tiekėjo, kas paskutinis darė pristatymą;
 • Iš pradžių bando patys išbandyti produktus savo IT skyriuose įvedant duomenis ir laukiant stebuklingų rezultatų...

Kartais, organizacijai nesėkmingai išbandžius „Data mining“, atsisakoma šios technologijos. Faktiška pirmosios nesėkmės kaina gali būti didžiulė, nes organizacija ne tik patyria nuostolius dėl neišnaudotų galimybių, bet pas konkurentus atsiranda daugiau galimybių išlošti pranašumų. Be to, kompanijoje po nesėkmės gali nukristi vidinė kolektyvo moralinė savijauta.
Galu gale, ateityje „Data mining“ technologijos bus naudojamos tame ar kitokiame pavidale visomis didelio ir vidutinio didžio organizacijose. Jeigu organizacijai pirmojo diegimo patirtis yra nesėkminga, ateityje jai teks pakartoti savo bandymus įdiegti šias technologijas, svarbiausiai, nepakartoti savo klaidų vėl.

Geresnis „Data mining“ technologijų diegimo būdas
Rekomenduojamas „Data mining“ diegimo būdas - realaus efektyvumo ir laukiamų rezultatų palyginimas.

Informacija ruošiama...

2007 m. spalio 28 d., sekmadienis

BI naudojimas mažmeninėje prekyboje

Mažmeninės prekybos verslas per paskutinį dešimtmetį vystėsi sparčiais tempais. Šiais laikas didelė konkurencija priverčia mažmeninės prekybos tinklus didinti ne tik siūlomą asortimentą, bet ir didinti veiklos efektyvumą, mažinant kaštus, valdant išteklius, naudojant marketingo akcijas pirkėjams privilioti.
Veiklos analizė tampa sudėtingesnė, vadybininkai turi atsižvelgti į daugybę veiklos aspektų, tokių kaip prekių pristatymo ir saugojimo optimizavimas, greitas prekybos lentynų papildymas paklausiomis prekėmis, pirkėjų eilių valdymas, kasininkų ir kitų darbuotojų darbo tvarkaraščių racionalus sudarymas, aptarnavimo kokybės ir greičio didinimas, esamo parduotuvių ploto efektyvesnis panaudojimas ir daug kitų. Šioms užduotims atlikti paprastai naudojamų priemonių, tokių kaip Excel, Skaita ir analogiškos, neužtenka. „Mažmenininkams“ prireikė papildomų priemonių, kurios leistų greitai apdoroti didelį duomenų kiekį, kad išgautų vertingus veiklos analizei duomenis. Būtent tai ir pakankamai žemi diegimo kaštai nulemia analitinių informacinių sistemų plėtrą šiame verslo segmente.
Informacinės analitinės priemonės, naudojamos kartu su kitomis (CRM, ERP, apskaitos ir planavimo sistemomis), leidžia pagreitinti veiklos analizės procesus, supaprastinti atskaitomybę, surasti ir suprasti problemines sritis.


Informacija ruošiama

Subalansuotų veiklos rodiklių sistemos

Trumpa taikomosios programinės įrangos rinkos apžvalga

Taikomosios sistemos suteikia organizacijoms galimybes valdyti, kontroliuoti, analizuoti ir aprašyti kiekvieną veiklos (verslo) lygmenį, nustatant prioritetinius uždavinius, orientuotis į pagrindinį įmonės strateginį tikslą, bei kontroliuoti pagrindinius veiklos efektyvumo rodiklius. Analizės duomenys pateikiami skirtingais būdais: diagramų, ataskaitų, informacinių skydų pavidalu ir kitais.

Sistema turi turėti šias funkcines savybes:

 • Kelių valdymo metodikų palaikymas (6 Sigma, Balanced Scorecard, Hoshin, EVA );
 • Strategijos vertinimas naudojant daug perspektyvų, naujų perspektyvų sukūrimo galimybė;
 • Turi galimybė nustatyti rodiklių laiko limitą kiekybiniuose uždaviniuose;
 • Paprastai kuriami ir lanksčiai aprašomi rodikliai. Lengvai nustatomos ribinės reikšmės, šakų rodikliai, duomenų šaltiniai, kontaktų pavadinimai ir URL adresai bet kuriai papildomai informacijai bet kokiame formate;
 • Supaprastintas priėjimas prie duomenų;
 • Integruotos Verslo Įžvalgos priemonės;
 • Dinaminių diagramų kūrimas rodiklių sąryšių vaizdavimui;
 • Strateginių uždavinių vaizdavimas priežasties-pasekmės sąryšių pavidalu, kuris būtų greitai ir paprastai redaguojamas;
 • Galimybės vykdyti pačios sistemos apkrovimo ir greitaveikos bei kitų rodiklių kontrolę;
 • Įspėjimų (angl. Alarm) naudojimas;
 • Duomenų ir ataskaitų importas į populiariausius formatus (PDF, JPG, RTF, DOC, XLS, XML, HTML ir kt.);
 • Galimybė nustatyti kiekvieno galutinio vartotojo rodiklių atvaizdavimus;


Informacija ruošiama...

Kainodaros ir lojalumo strategijų tikrinimas ir vertinimas

Informacija ruošiama

2007 m. spalio 17 d., trečiadienis

Darbas su Oracle BI Office Add-In

Suderinamumas ir integravimas su plačiai naudojamais Microsoft programiniais sprendimais MS Excel ir MS PowerPoint suteikia Oracle BI sistemai papildomus pranašumus: galima labai paprastai perkelti einamuosius ir aktualius duomenis iš analitinių duomenų bazių ir Oracle BI ataskaitų į Excel skaičiuoklę arba PowerPoint pristatymo lapą, ir, kas labai patogu, perkeliami duomenys gali būti lentelių, brėžinių ir grafiniame pavidale, be to, Oracle BI Office Add-In leidžia atlikti Excel skaičiuoklės darbo lapo viduje „skverbimąsi“ į detalesnius duomenų masyvų sluoksnius (angl. in-place drill-down).
Taigi, susirinkimo arba pristatymo metu Oracle BI suteikia galimybę ataskaitose ir brėžiniuose vaizduoti realius, šios akimirkos analitinius duomenis.

Pav. Oracle BI įrankių juosta MS Excel ir MS PowerPoint programuose.

Dar viena labai patogi galimybė - duomenys iš Oracle BI užklausų atsakymų (angl. Oracle BI Answers) gali būti nukopijuoti ir įterpti į Excel skaičiuoklės lapą. Duomenys leidžiama įterpti iš skirtingų užklausų.

Pav. MS Excel skaičiuoklės darbo lapas su Oracle BI "drill-down" pavyzdžiu.

Pav. MS PowerPoint pristatymo darbo lapas su įterpta ataskaita iš Oracle BI.

Importuotus iš Oracle BI ataskaitų duomenys galima apsaugoti, apsaugoti duomenys vaizduojami tik įvedus autorizavimo informaciją:

Pav. Apsaugotų duomenų vaizdavimas Ms PowerPoint darbalapyje.

Pav. Apsaugotų duomenų vaizdavimas įvedus autorizavimo informaciją.

Deja, diagramų ir brėžinių importas į OpenOffice Impress (Ms PowerPoint analogas) ir į OpenOffice Math (Ms Excel analogas) darbalapius kol kas negalimas.

2007 m. spalio 16 d., antradienis

Oracle BI diegimas MS Windows OS terpėje

Nėra paslaptis, kad Oracle Business Intelligence programiniai sprendimai gali būti įdiegti ne tik serveriuose, bet ir paprastame kompiuteryje. Oracle BI gali būti diegiamas MS Windows, Linux, HP Unix, Sun Soliaris ir kituose operacinėse sistemose. Pavyzdžiui, aš sėkmingai įdiegiau Oracle BI Ubuntu Linux operacinėje sistemoje.
Pradėsime nuo MS Windows operacinių sistemų šeimos. Diegiame Oracle BI EE 10.1.3.3.
Pirmiausia, perskaitome dokumentą su reikalavimais techninei ir programinei įrangai iš Oracle .
Prieš Oracle BI diegimą įsitikiname, ar kompiuteryje yra įdiegta programinė įranga:

 1. FlashPlayer. Jei neturite, galite atsiųsti iš Adobe tinklapio;
 2. Java Developer Kit JDK 5 versija ar vėlesnė. Jei nerandame jos kataloge Program Files\Java (jeigu Jūs nenurodėte kito kelio, kai diegėte JDK) , atsiunčiame ją iš SUN tinklapio ir įdiegiame;
 3. .Net Framework (versija 1.1. ar vėlesnė). Galima atsiųsti iš Microsoft.
Atsiunčiame BI archyvą iš tinklapio Oracle Business Intelligence (10.1.3.x) Downloads bylą.
Išarchyvuojame.
Diegiame.
Diegimo procesas tarsi sustoja prie 100% ribos, tad būtinai reikėtų valandėlę palaukti, kol diegimo procesas pasibaigs ir pasiūlys perkrauti sistemą.

Jeigu diegimas sėkmingai užsibaigė ir perkrovus kompiuterį Jums pavyko paleisti Demo Paint pavyzdį, šio straipsnio pagalbos Jums tikriausiai neprireiks :).
Nors Windows XP ir Windows Vista operacinės sistemos techninių ir programinių reikalavimų dokumente neįrašytos, kaip sertifikuotos platformos, tai netrukdo Oracle BI veikti šiose platformose.

Diegimo problema su Windows Vista:
Windows Installer grąžina klaidą, kad operacinės sistemos versija neteisinga ir baigia diegimą su klaida.
Paleidžiame diegimą iš komandinės eilutės su parametru : > setup.exe -console
ir sėkmingai įdiegiame Oracle BI.

Problema po diegimo:
Demo pavyzdys veikia, bet nerodo grafikų.
Gali būti kelios priežastys:
Neteisingai įdiegta arba sukonfigūruota komponentė PopChart. Kartais tai gali būti dėl to, kad išjungta opcija Data Execution Prevention Policy (Control Panel-> System -> Advanced -> Performance -> Settings -> Data Execution Prevention) arba neteisingai įdiegta FlashPlayer programa.

Problema po diegimo:
Naršyklėje neatidaro Demo pavyzdžio.
Bandant paleisti Demo pavyzdį naršyklėje http://localhost:9704/analytics , naršyklė grąžina klaidą “Unable to connect”. Patikrinkite, ar pasileido sekančios sistemos tarnybos:
Oracle BI Server, Oracle BI Java Host ir Oracle BI Presentation Server, be to ar OC4J paleistas ir rodomas užduočių juostoje.
Jeigu norėtumėte, kad OC4J pasileistų (arba nepasileistų) automatiškai po Windows sistemos pakrovimo, sukurkite ( ištrinkite) registrų raktą:
HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Run\OC4J su reikšme start.

Problema po diegimo:
Tarnybinis procesas Oracle BI Scheduler nestartuoja.
Po diegimo reikia atlikti planuotojo konfigūravimą: "Job Manager" -> File -> Configuration Options.

Problema po diegimo:
Oracle BI Office Add-In neveikia.
Jeigu savo MS Excel arba MS PowerPoint Jūs matote papildomą įrankių juostą "Oracle BI", vadinasi įrankis įdiegtas. Nustatykite prisijungimo prie analitinio serverio parametrus: serverio vardą ir prievado numerį (pagal nutylėjimą 9704) ir paspauskite "Tikrinti sujungimą" (angl. Test Connection). Jeigu sujungimo testas sėkmingas, o Oracle BI ataskaitų neįmanomą įterpti, skaitome toliau.
Problema gali būti susijusi su Jūsų operacinės sistemos lokalės nustatymais. Pabandykite pakeisti ją į anglišką ( Control Panel -> Regional and Language Options ).
Kita galima problemos priežastis - neteisinga .NET versija (turi būti 1.11 arba vėlesnė).

Problema po diegimo:
Neįmanoma startuoti/sustabdyti Java Host tarnybą.
Pabandykite startuoti/sustabdyti tarnybą iš komandinės eilutės:
net start “sawjavahostsvc”
arba
net stop “sawjavahostsvc”

Tą patį veiksmą galite pritaikyti ir kitoms tarnyboms:
net start/stop “Oracle BI Server” - Oracle BI analitinis serveris;
net start/stop “sawsvc” - vaizdavimo tarnyba;
net start/stop “Oracle BI Scheduler” - tvarkaraščio tarnyba.

Kol kas tiek, sėkmės diegime.
Rašykite, jeigu diegimo metu Jums iškiltų čia neaprašytos problemos.

2007 m. spalio 15 d., pirmadienis

Duomenų saugykla - Data Warehouse

Kas yra duomenų saugykla (angl. Data Warehouse)?
Sistemos, kurios susideda iš operatyvinių duomenų, kurie naudojami kasdien įmonės verslo transakcijomis, turi informaciją, kuri būtų naudinga verslo analitikams. Tačiau yra keletas problemų, jei analitikas tiesiogiai prieina prie operatyvinių duomenų:

 • Analitikas neturi priemonių arba įgūdžių, kad savo jėgomis sukurtų užklausą;
 • Produktyvumas yra labai kritinis rodiklis daugeliui operatyvinių duomenų bazių, todėl kurti užklausas operatyvinei duomenų bazei neleidžiama, nes tai sumažintų sistemos greitaveiką ir produktyvumą;
 • Operatyviniai duomenys saugomi nepatogiame arba netinkame formate, kad galėtume atlikti jų analizę;
 • Kitos problemos.
Duomenų saugyklos išsprendžia šias problemas. Informaciniai duomenys išgaunami iš operatyvinių duomenų valdymo sistemų, transformuojami ir apdorojami, kad tiktų tolimesnei jų analizei.

MS Excel - BI instrumentas

Ankščiau esu minėjęs, kad visų šiuolaikinių BI instrumentų "senelis" yra visiems žinoma skaičiuoklė Excel. Netikit? MS Excel (šiandien aš neminėsiu kitų panašių produktų, o kalbėsiu tik apie Microsoft skaičiuoklė Excel) turi platu matematiniu, ekonominių ir statistinių funkcijų pasirikimą, papildomai turi galimybę sukurti nuosavas funkcijas arba naudoti išorines funkcijų metodų bibliotekas, be to Excel turi didelį vaizdavimo priemonių pasirinkimą, duomenų importo/eksporto galimybės taipogi įeina į Excel programinės įrangos komplektą.
O kuo gi daugiau iš funkcinių savybių gali prireikti, kad panaudojus Excel programinę įrangą realizuotume paprastą BI funkcionalumą? Internete radau neblogą pavyzdį, kur MS Excel panaudotas kaip nepriklausoma BI sistema. Galima net atsiųsti nemokamą pavyzdį ir išbandyti savo kompiuteryje (tam butina turėti Microsoft Excel 2000 arba vėlesnę versiją): Creating Excel Dashboards. The Demographic Dashboard.

Pav. The Demographic Dashboard informacinė analitinė MS Excel ataskaita.

Pavyzdys labai informatyvus ir parodo, kodėl MS Excel tinka tik palyginus nedidelių duomenų masyvų BI analizei. Kokie pagrindiniai pastebėti trūkumai:
 • sąlyginai nedidelio duomenų kiekio Excel byla užima daug vietos fizinėje ir, ją vykdant, operatyviojoje atmintyje;
 • lėtai apdoroja duomenis - nėra optimizuotas apibendrintų reikšmių skaičiavimams;
 • gali dirbti tik vienas vartotojas (kiti, geriausiu atveju galėtų dirbti tik skaitymo režimu);
 • veikia nestabiliai (kad ir paprastas funkcijas naudoji, bet lūžinėja stabiliai);
 • importas/eksportas apribotas 10000 eilučių;
 • naudojant skirtingas MS Excel versijas gali iškilti nesuderinamumo problemos;
 • papildomų funkcijų kūrimas reikalauja gylių MS Visual Basic ir MS Excel žinių.
Pabandykite patys, ir galėsite papildyti šį trūkumų sąrašą :)

MoBI (Mobili verslo analitika) ir B2E (Verslas – darbuotojui)

Mobili verslo analitika (angl. Mobile Business Intelligence) ir Verslas – darbuotojui B2E (angl. Business-to-Employee) - tai verslo pritaikymas ir išvystymas iš įmonės ribų į darbuotojų rankas, taip sakant, "bet kur ir bet kada".
Šie pritaikymai yra nukreipti į:

 • Mobilią klientų aptarnavimo vadybą (angl. MCRM - Mobile Customer Relationship Management);
 • Mobilią verslo analitiką (angl. Mobile Business Intelligence) - priėjimą prie duomenų bazių, pranešimo ir analizavimo funkcijų;
 • Mobilią pasiūlos grandinės vadybą (angl. Mobile Supply Chain Management) - priėjimą prie sandėlio atsargų, tiekimo dokumentų atšaukimo, barkodo nuskanavimo;
 • Mobilų tiekimą (angl. Mobile Procurement) - aprūpinimo procesų vystymą, kainų palyginimą, pakaitalų užsakymą.
Business Intelligence sistemos suteikė verslui papildomas analitikos galimybės, kurias praplėčia mobilios verslo analitikos sistemos MoBI. MoBI sistemos leidžia mobiliems vartotojams prieiti prie aktualios korporacinės informacijos naudojant mobilius telefonus, delninius kompiuterius arba mobilius organaizerius, bei peržiūrėti, atlikti analizę ir įvertinti tą informaciją kaip on-line, taip ir sinchronizavimo režimu. Informacija yra personalizuojama kiekvienam vartotojui, tai užtikrina, kad vartotojui bus vaizduojama tik reikalinga informacija. Mobilios technologijos leidžia vartotojams palaikyti ryšį su verslu bet kuriuo laiku, bet kur jie bebūtų.
Prieš keletą metų mobilios BI sistemos išgyveno trumpą sėkmės ir populiarumo periodą, bet dėl ribotų techninių įrangos galimybių (įrangos galingumas, perdavimo greitis) bei ekonominių veiksnių: įranga prieš kelerius metus kainavo kelis kartus brangiau, susidomėjimas šia technologija sumažėjo.
Bet situacija keičiasi: mobili įranga tapo daug galingesnė, perdavimo greičiai ir atstumai irgi ženkliai padidėjo, BI priemonės irgi tapo pažangesnės.

GIS (Geografinė informacinė sistema) ir XBI (Išplestinės veiklos analitikos sistema)

Geografinės informacinės sistemos (angl. Geographical Informational System), toliau GIS, ir BI sistemos hibridas - Išplestinės veiklos analitikos sistema (angl. eXtended Business Intelligence), toliau XBI.
Toks sistemų apjungimas suteikia papildomas galimybes BI bei suteikia papildomą pagrindą verslo sprendimų priėmimui. Nesunku primesti, kad labai daug įmonės saugomų duomenų yra susiję su objektų geografija (padėtimi žemės paviršiuje arba erdvėje). Jeigu yra duomenys, iš jų galima išgauti informaciją, o iš informacijos - veiklos žinias. BI rezultatų atvaizdavimas žemėlapyje leidžia greitai ir vaizdžiai suvokti duomenų išsidėstymą erdvėje - tai ko neįmanoma pamatyti lentelėse ar grafikuose, puikiai atsispindi pateikiant tuos pačius duomenis erdviniame pavidale. Atliekant informacijos tematinį atvaizdavimą - tiek apibendrinant duomenis stambiais regionais, tiek juos detalizuojant smulkesniais plotais ar pavieniais verslo objektais - leidžia surasti tuos duomenų ryšius, kurių neįmanoma įžvelgti kitomis priemonėmis.

Kas yra „XBI“?

XBI – tai integruota kompiuterių programinės, techninės įrangos ir duomenų sistema, padedanti valdyti, analizuoti ir pateikti verslo informaciją, kuri yra susieta su vieta (padėties koordinatėmis) erdvėje.
Pagrindinės XBI funkcijos yra duomenų iš daugelio duomenų šaltinių, derinimas, pavertimas grafine informacija, kurią žmonės lengviau priima ir geriau supranta (erdviniai žemėlapiai, "smart"-žemėlapiai).

BPM (Veiklos vystymo valdymas)

Business Performance Management (angl. veiklos vystymosi valdymas), toliau BPM, tai pat žinomas kaip Operational Performance Management, Corporate Performance Management, Enterprise Performance Management - tai aibė procesų, kurie padeda įmonėms optimizuoti savo veiklos vystymą. Tai technologinis karkasas veiklos organizavimui, automatizavimui, analitinėms verslo metodikoms, metrikoms, procesams ir sistemoms, kuris lemia verslo vystymą.

BPM laikomas sekančia BI karta ir skirtas padėti įmonėms efektyviau naudoti savo finansinius, žmogiškuosius, materialinius ir kitus išteklius.

Pagrindinės BPM funkcijos:

 • duomenų surinkimas, kaip išorinių taip ir vidinių;
 • atpažinti ir pritaikyti šablonus ir sureikšminti duomenis, atlikti analizę;
 • reaguoti į išvestinę informaciją.
Šiuolaikiniame versle augant reikalavimams, griežtinant standartus, automatizuojant procesus ir technologijas atsirado ir yra prieinami didžiuliai duomenų apie veiklas kiekiai. Duomenų saugyklų technologijos nustato repozitorijus šių duomenų saugojimui. Patobulinta ETL (Ectract-Transform-Load) technologija ir kai kurios įmonės taikomųjų sistemų priemonės ženkliai pagreitino duomenų išgavimo ir analizės procesus. OLAP ataskaitų technologijos leido greitai rengti ataskaitas, kuriose atliekama daugiamatė duomenų analizė.
Business Intelligence tapo menu naršimo tarp milžiniškų duomenų kiekių, reikalingos informacijos išgavimo ir tos informacijos vertimo į taikomąsias žinias.

Kas yra BPM?
BPM susideda iš duomenų konsolidavimo iš skirtingų heterogeninių duomenų šaltinių, užklausų formavimo ir vykdymo, ir duomenų analizės, kuri leidžia pritaikyti išgautas žinias praktikoje.

Business Intelligence sistemų pagrindinės funkcijos ir savybės

Kaip išrinkti geriausius ir labiausiai tinkančius įmonei veiklos duomenų analizės įrankius, ataskaitų kūrimo ir užklausų generavimo priemonių kompleksinį programinį sprendimą?

Vienintelio sprendimo, tinkančio visiems, negali būti, bet į tam tikras būtinas Business Intelligence sistemos savybes reikia atsižvelgti. Mažų mažiausiai Business Intelligence sistema turi:

 • Remtis standartiniais verslo šakų protokolais, programavimo kalbomis ir sąsajomis;
 • Palaikyti sujungimą su skirtingomis DBVS, duomenų saugyklomis ir heterogeninėmis IS sistemomis;
 • Pasižymėti paprastu ir intuityviu sistemos valdymu;
 • Labai sparčiai analizuoti didelius duomenų kiekius;
 • Teikti lengvai prieinama ir suprantama forma platų analitinių galimybių, algoritmų, matematinio duomenų modeliavimo pasirinkimą;
 • Greitai rengti reikalingas informatyvias realaus laiko ataskaitas;
 • Vizualizuoti analitinę informaciją;
 • Pateikti analitikos rezultatus patogiu ir lengvai perkeliamu tarp vartotojų pavidalu;
 • Būti saugia, patikima, vieninga, atvira, suderinama, išplečiama, portatyvi, lengvai valdoma, modernizuojama ir tobulinama.

2007 m. spalio 12 d., penktadienis

Oracle Business Intelligence

Manau, apie Oracle korporaciją ir jos programinius sprendimus girdėjote daugelis iš Jūsų...
Vienas iš populiarių ir plačiai naudojamų pasaulyje BI šeimos produktų yra Oracle Business Intelligence, kiek aš žinau, paskutinė šio produkto versija šią dieną yra 10.1.3.3. Tradiciškai Oracle pasiūlė kelias produkto linijas:

Kiekviena produkto linija susideda iš skirtingos produktų gamos, nuo to priklauso ir produkto linijos licencijos kaina :). Savaime aišku, kad plačiausią funkcionalumą turi Enterprise Edition (arba brangiausią). Be to, nauja Oracle BI sistema pritaikyta kelioms populiariausioms operacinių sistemų terpėms:
 • Microsoft Windows;
 • HP Unix;
 • Soliaris;
 • Linux;
 • ir kitoms.
Oracle Business Intelligence Standard Edition ONE susideda iš:
 • Oracle BI Server - analitinis serveris;
 • Oracle BI Server Administrator - analitinio serverio administravimo priemonės;
 • Oracle BI Answers - užklausų ataskaitoms rengimo priemonė;
 • Oracle BI Interactive Dashboards - užklausų-ataskaitų informacinė lenta;
 • Oracle BI Publisher - ataskaitų rengimo ir išvedimo priemonė (buvusi XML Publisher);
 • Oracle Database Standard Edition One - Oracle duomenų bazės valdymo sistema;
 • Oracle Warehouse Builder (core ETL) - duomenų bazių ir saugyklų repozitarijaus administravimo priemonė.
Šis produktas orientuotas į smulkų ir vidutinį verslą, todėl jo kaina puikiai tinka mažoms ir vidutinėms įmonėms (minimalus licencijų skaičius yra 5, o maksimalus - 50 vienetų, neleidžiama pasirinkti procesoriaus licencijavimo būdo). Pastebėkite, kad į šią Oracle BI versiją įtraukta ir duomenų bazės valdymo sistema (DBVS) Oracle Database Standard Edition One. Be įtrauktos į komplektą DBVS kaip duomenų šaltinius galima naudoti daugybę failų (TXT, Excel, CSV ir kt.) arba papildomą DBVS (nebūtinai Oracle). Atsiradus reikalui yra galimybė migruoti į Enterprise Edition versiją.

Oracle Business Intelligence Standard Edition yra viena iš sudedamųjų dalių Oracle Business Intelligence Enterprise Edition ir susideda iš:
 • Oracle BI Discoverer - priėjimas prie reliacinių ir OLAP duomenų ir vartotojaus valdomos informacinės panėlės;
 • Oracle BI Spreadsheet Add-in: priėjimas prie OLAP duomenų iš Excel skaičiuoklės darbolaukio;
 • Oracle BI Beans - for building powerful custom business intelligence applications;
 • Oracle Reports Services - ataskaitų rengimo priemonės.

Oracle Business Intelligence Enterprise Edition susideda iš:
 • Oracle BI Server - analitinis serveris;
 • Oracle BI Server Administrator - analitinio serverio administravimo priemonės;
 • Oracle Business Intelligence Disconnected Analytics - mobilus nutolusių duomenų serveris;
 • Oracle BI Answers - užklausų ataskaitoms rengimo priemonė;
 • Oracle Business Intelligence Delivers - proaktyvi stebėjimo ir perspėjimo sistema;
 • Oracle BI Interactive Dashboards - užklausų-ataskaitų informacinė lenta;
 • Oracle BI Publisher - ataskaitų rengimo ir išvedimo priemonė (buvusi XML Publisher), leidžianti paprastai ir greitai kurti ataskaitas, sąskaitas, etiketes ir pan. Duomenys pateikiami "Adobe Acrobat", XML, "Microsoft Word" formatais;
 • Oracle Warehouse Builder (core ETL) - duomenų bazių ir saugyklų repozitarijaus administravimo priemonė.
Šis Oracle produktas orientuotas į vidutinių įmonių segmentą (minimalus licencijų skaičius yra 50, galima pasirinkti ir procesoriaus licencijavimo būdą). DBVS į šią versiją neįtraukta, bet leidžiama prijungti neribotą skirtingų gamintojų DBVS.

Neseniai pastebėjau, kad Oracle pagrindiniame tinklalapyje vietoj Oracle Business Intelligence Enterprise Edition atsirado papildytas komplektas Oracle Business Intelligence Enterprise Edition PLUS, o licencijos kaina pakilo apie 10%. Pažiūrėkime, kas naujo yra Oracle Business Intelligence Enterprise Edition PLUS versijoje.
Oracle Business Intelligence Enterprise Edition PLUS susideda iš:
 • Oracle BI Server - analitinis serveris;
 • Oracle BI Server Administrator - analitinio serverio administravimo priemonės;
 • Oracle Business Intelligence Disconnected Analytics - mobilus nutolusių duomenų serveris;
 • Oracle BI Answers - užklausų ataskaitoms rengimo priemonė;
 • Oracle Business Intelligence Delivers - proaktyvi stebėjimo ir perspėjimo sistema;
 • Oracle BI Interactive Dashboards - užklausų-ataskaitų informacinė lenta;
 • Oracle BI Publisher - ataskaitų rengimo ir išvedimo priemonė (buvusi XML Publisher), leidžianti paprastai ir greitai kurti ataskaitas, sąskaitas, etiketes ir pan. Duomenys pateikiami "Adobe Acrobat", XML, "Microsoft Word" formatais;
 • Oracle Warehouse Builder (core ETL) - duomenų bazių ir saugyklų repozitarijaus administravimo priemonė;
 • Hyperion Interactive Reporting - ataskaitų vaizdavimas;
 • Hyperion SQR Production Reporting - galingas įvairių duomenų šaltinių analizavimo, ataskaitų rengimo ir planavimo serveris;
 • Hyperion Financial Reporting - finansinų ataskaitų rengimas;
 • Hyperion Web Analysis - OLAP analitika, vaizdavimas ir ataskaitų rengimas.
Oracle Business Intelligence Enterprise Edition PLUS versijoje atsirado Hyperion analitiniai programiniai produktai.

2007 m. spalio 11 d., ketvirtadienis

Business Intelligence - kas tai?

Ką mes žinome apie sąvoką Business Intelligence? Kaip ji skamba lietuviškai?
Business (angl.) - verslas, veikla, užimtumas...
Intelligence (angl.) - žvalgyba, intelektas...

Žodžio business apibrėžimas iš nemokamo terminų žodyno WordNet (r) 2.0
Business: 1: a commercial or industrial enterprise and the people who constitute it; "he bought his brother's business"; "a small mom-and-pop business"; "a racially integrated business concern" [syn: concern, business concern, business organization, business organisation] 2: the activity of providing goods and services involving financial and commercial and industrial aspects; "computers are now widely used in business" [syn: commercial enterprise, business enterprise] 3: business concerns collectively; "Government and business could not agree" [syn: business sector] 4: the volume of business activity; "business is good today"; "show me where the business was today" 5: a rightful concern or responsibility; "it's none of your business"; "mind your own business" 6: the principal activity in your life that you do to earn money; "he's not in my line of business" [syn: occupation, job, line of work, line] 7: an immediate objective; "gossip was the main business of the evening" 8: incidental activity performed by an actor for dramatic effect; "his business with the cane was hilarious" [syn: stage business, byplay] 9: customers collectively; "they have an upper class clientele" [syn: clientele, patronage].

Žodžio intelligence apibrėžimas iš nemokamo terminų žodyno WordNet (r) 2.0
Intelligence: 1: the ability to comprehend; to understand and profit from experience [ant: stupidity] 2: a unit responsible for gathering and interpreting information about an enemy [syn: intelligence service, intelligence agency] 3: secret information about an enemy (or potential enemy); "we sent out planes to gather intelligence on their radar coverage" [syn: intelligence information] 4: new information about specific and timely events; "they awaited news of the outcome" [syn: news, tidings, word] 5: the operation of gathering information about an enemy [syn: intelligence activity, intelligence operation].

BI sąvoka: Šiuo metu naudojamos tokios lietuviškos sąvokos: "Verslo intelektas", "Veiklos žvalgyba", kai kas naudoja sąvoką "Veiklos analitika", "Įmonės intelektas", "Verslo analitika" ir netgi "Verslo analizė", kiek rėčiau "Vadovybės informavimo sistema", "Verslo informacijos valdymas", "Verslo ištyrimai", "Verslo žvalgyba", bet kokiu atveju čia mes kalbėsime apie Business Intelligence, o trumpiau: apie BI teorijas, sistemas, technologijas ir metodikas. :)
Pats terminas Business Intelligence buvo naudojamas XX a. 8-9 dešimtmetyje, bet verslo ir IT terminų žinyne šis terminas atsirado neseniai, 1989 metais Gartner Group ataskaitoje jį panaudojo Hovardas Drezneris (Howard Dresner), bei panaudojo sutrumpinimą BI. Šiuo terminu Hovardas Drezneris pavadino sprendimus rengiančias, priimančias ar sprendimus padedančias priimti koncepcijas ir metodus, kurie grindžiami faktais ir faktus saugančių sistemų duomenimis.
Lietuvos Vikipedijoje sąvoka turi panašu apibrėžimą.
BI priemonės – tai programinės priemonės ir metodai, vaizduojantys galutiniam vartotojui struktūrizuotus dalykinės srities duomenis, kurie padėtų atlikti stebėjimo, planavimo, prognozavimo bei sprendimų priėmimo veiksmus.
Business intelligence (BI) – tai verslo valdymo terminas, kuris apibūdina taikomąsias programų sistemas ir technikas, skirtas duomenų bei informacijos apie įmonės veiklą surinkimui, apdorojimui ir analizei bei vaizdavimui. BI sistemos padeda įmonėse kaupti ir naudoti labiau visapusiškas žinias apie veiksnius, įtakojančius jų verslą ir veiklą, tokius kaip pardavimų, gamybos, vidinių operacijų rodiklius, ir tai savo ruožtu padeda įmonės vadovams priiminėti geresnius verslo sprendimus, gauti žinias, svarbias įmonės strategijai, operaciniams, taktiniams veiksmams, strateginiams sprendimams.
Tačiau negalvokite, kad nusipirkus ir įdiegus kokią nors BI sistemą, įmonėje pagerės veiklos rodikliai. Taip jau būna su tomis informacinėmis sistemomis (IS), kad kuo labiau IS turėtų palengvinti vartotojų darbą ir pagerinti produktyvumą, iš tikrųjų, tuo didesnė tikimybė gauti priešingus rezultatus. Tam yra keletas labai svarių priežasčių:

 • a) Sistema įdiegta ir sukonfigūruota, nevisapusiškai įvertinus vartotojų dabartinius ir būsimuosius poreikius;
 • b) Vartotojas nežino, kokiais pjūviais analizuoti bei pateikti ataskaitose duomenis bei įmonės veiklos rodiklius, kurie išgauti BI sistemos;
 • c) Vartotojas nežino, kaip panaudoti BI analizės rezultatus;
 • d) BI ir įmonės vidinės IS diegėjai nepilnai arba neteisingai nustatė ir aprašė vykdomus verslo procesus (angl. Business Processes) įmonėje, nepilnai arba neteisingai apibrėžė verslo taisykles (angl. Business Rules), verslo logiką (angl. Business Logic), duomenų loginį modelį (angl. Logical and Business model) ir pan.;
 • e) Vartotojas nemoka dirbti su nauja sistema arba nežino daugelio sistemos funkcijų;
Todėl, renkant BI sistemą savo įmonei, būtina atsižvelgti į kelis svarbiausius BI požymius:
 • A. Ar sistema lengva išmokti naudotis;
 • B. Ar sistema lengvai perkonfigūruojama;
 • C. Ar sistema lengvai integruojama su kitomis IS;
 • D. Ar įmanoma surasti sistemą prižiūrintį personalą (administratorius ir pan.) ir kiek jie kainuos;
 • E. Kokį minimalų laiko tarpą BI sistema turėtų tenkinti įmonės poreikius;
 • F. Kiti svarbūs požymiai.
Pirmą, reikėtų pabandyti užduoti sau klausimus:
 1. Kokios informacijos trūksta? Kokias rėžiais ją gauti? Kokios metrikos yra įmonės veiklos rodikliai?
 2. Kuriems įmonės darbuotojams reikia BI funkcionalumo ir ataskaitų?
 3. Kokią naudą galima atnešti įmonei, panaudojus BI priemones?
O po to pasvarstyti, kas ir kokią BI sistemą diegs įmonėje, kas prižiūrės ją, kiek metų planuojama naudotis šia sistema ir t.t.

Iš žinomiausių pasaulyje BI sistemų gamintojų galime išskirti šiuos:
Programinės įrangos gamintojo-milžino, kompanijos Microsoft BI produktai (SQL Server 2005, Microsoft Office Excel 2007, Microsoft Office SharePoint Server 2007, Microsoft Office PerformancePoint Server 2007), ką galima pamatyti ir pagrindiniame Microsoft puslapyje (kad remtumėtės ne tik mano nuomone, paskaitykite specialistų atsiliepimus skirtinguose Web diskusijų forumuose) kol kas yra tik greičiausiai auganti BI technologijų šaka, bet augimo tempai tikrai džiugina... Vieną iš populiariausių ir žinomiausių korporacijos produktų Microsoft Excel galima drąsiai pavadinti BI produktų "seneliu".

Yra ir nelabai skambių, bet mano nuomone tikrai vertų dėmesio, BI produktų gamintojų:
Pagrindinė problema, dėl kurios nepatartina rinktis mažai žinomus produktų gamintojus ir produktus, yra tokia, kad bus praktiškai neįmanoma surasti gerų BI sistemas konfigūruojančių ir prižiūrinčių specialistų, be to, gali būti sudėtingas arba neįmanomas šių sistemų integravimas su kitomis IS sistemomis.

Dar viena BI sistemų grupė - nemokamos ir atvirojo kodo BI sistemos. Tarp jų išskirčiau:

IT skyrių vadovai labai dažnai užduoda klausimą: Kuo skiriasi BI technologijos nuo CRM ir ERP technologijų?
Mano manymu, šis klausimas suformuluotas neteisingai. BI technologijos papildo kitas technologijas (ne tik CRM ir ERP) ir suteikia naujas analizės, prognozavimų, marketingo akcijų vertinimo, veiklos ataskaitų galimybes. BI sistemos laikomos informacinių sistemų (IS) “smegenimis”, kurios įvertina gautą ir apdorotą informaciją.

Pirmam kartui tiek,
kituose straipsniuose apžvelgsiu konkrečius BI produktus bei pateiksiu savo nuomonę apie juos :)